Stüdyo Akademi; Bale, Dans, Müzik

Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereği şirketimiz, aydınlatma yükümlülüğü bulunan veri sorumluları arasındadır.

Şirketimiz, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin bilgi gizliliklerini sağlamayı ve gizliliği azami ölçüde ve itina ile sağlamayı ilke kural olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, aşağıda ne tür bilgilerin tarafımızca işlendiği ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

Veri işleme faaliyeti, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz (KULLANICI) adına ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında gerçekleştirildiğinden 6698 sayılı Kanun kapsamında kimi zaman Veri Sorumlusu kimi zaman Veri İşleyen sıfatımızla adınıza veri işlemekteyiz.

 

VERİ SORUMLUSU/SORUMLU ŞİRKET: Şenay Kuman Kemalbay
ADRES: Atakent Mah. 222. Cad. Avrupa Konutları 1 Sitesi 2G Kat :1 34307 – Küçükçekmece – İstanbul
E-POSTA: info@studyoakademi.com

 

GENEL OLARAK

Yukarıda da açıkladığımız üzere kullanıcılarımızın kişisel verilerinin ve diğer bilgi gizliliklerinin sağlanması tarafımızca kural olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın internet sitemizi ziyaret etmeleri sebebiyle sorumluluğumuz altına girecek olan tüm kişisel bilgilerinin saklı tutulacağı tarafımızca taahhüt edilmektedir.

İnternet sitemizi kullanan tüm ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız iş bu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı okuduklarını, anladıklarını ve politikamızı kabul ettiklerini beyan etmiş sayılacaklardır.

Şirketimiz müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın tarafımızla paylaştığı bilgileri yukarıda da taahhüt ettiği üzere azami itina ile koruma altına alacaktır. Bu korumanın yanı sıra, tarafımızla paylaşılan bilgiler tarafımızca muhafaza altına alınabilir, tasniflendirilebilir, düzenlenebilir ve işlenebilir. Kullanıcılarımız işbu hususa açık rıza göstermektedirler

Şirketimiz, kullanıcılarımızın tarafımızla paylaştıkları kişisel bilgilerini kullanıcılarımızı faaliyetlerimiz kapsamında bilgilendirmek, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlı geri bildirimlerde bulunmak, şirketimiz ve kullanıcılar lehine her türlü faaliyeti yerine getirmek ve benzeri hususlar kapsamında kullanabilecektir.

Kişisel bilgileri tarafımızca koruma altına alınan, kullanılan kullanıcılarımız, yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderecekleri talepleri ile ilgili kişisel bilgilerinin güncellenmesini, düzeltilmesini, silinmesini talep edebileceklerdir.

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVKK’nun 12’nci maddesine uygun olarak, şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır

Veri İlkelerimiz

  • Verilerin gerektiği kadarı ile sınırlı kapsamda elde edilmesi.
  • Verilerinizin talimatlarınız doğrultusunda kullanılması.
  • Verilerinizi işlerken ve kullanırken dürüstlük kurallarına ve hukuka / etik ilkelere uygun hareket edilmesi
  • Verilerin makul, ölçülü, sınırlı olması.
  • Verilerin uygun periyotlarla güncellenmesi.
  • Verilerin muhafaza koşullarının uygun olması ve muhafaza süresinin kanuni süreyi aşmaması ilkesi.

Verilerinizin bizler için çok kıymetli olduğu ve güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini bilmenizi isteriz. Soru ve önerileriniz için info@studyoakademi.com adresine yazınız